Výzkumná a odborná činnost

Ostatní projekty

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2023
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2023

1/0328/21 - Post-pandemický manažment podniku: identifikácia dočasných a trvalo udržateľných zmien v sekvenčných a paralelných funkciách manažmentu v kontexte s pandémiou ochorenia COVID-19
Řešitel na FEK:   Ing. Marta NOSKOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2023-2023

35600/96 - 46 - SDG Transformation SPACE
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Období řešení:   2021-2023

BTHA-SW-2023-2 - International Summer School on Sustainability 2023, Januar - Juli 2023
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Období řešení:   2023-2023

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2022
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2022

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2021
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2021

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2020
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2020

BTHA-AP-2020-27 - Vorbereitungsphase für ein gemeinsames grenzüberschreitendes praxisintegriertes Multiple-Degree-Bachalorstudienprogramm in Eger (Cheb)
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Období řešení:   2020-2020

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2019
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2019

Zpracování mid-term evaluace realizace Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2019

BTHA-AP-2019-26 - Studienreise "Auf den Spuren der Nachhaltigen Entwicklung im bayerisch-tschechischen Grenzraum", 17.-20.10.2019
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Období řešení:   2019-2019

Zpracování strategického dokumentu Destinační agentury Dolní Poohří na roky 2019-2022
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2018

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2018
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2018

Podpora vzniku inovačních firem
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Období řešení:   2018

„Internacionalizace výuky a výzkumu v oblasti etiky a udržitelného rozvoje v bavorské-českém příhraničí“
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Období řešení:   2018-2018

Evaluace projektu "Rozvoj strategického plánování v Moldavsku"
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Období řešení:   2017

06 - Letní škola HOMO ECONOMICUS 2017
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2017

PUM2017 - Plzeňský business kotel se ZČU
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2017-2017

KÚPK 016ZU00006 - Letní škola HOMO ECONOMICUS 2016
Řešitel na FEK:   Ing. Pavla ŘÍHOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2016-2016

5 - Zimní škola podnikání pro studenty všech fakult ZČU
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2015

06 - Analýzy pro Plzeňský kraj v roce 2015
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2015

Letní škola HOMO ECONOMICUS
Řešitel na FEK:   Ing. Lenka ŠIMONOVÁ
Období řešení:   2015-2015

3PUM2015 - Společný semestrální kurz studentů ekonomie Západočeské univerzity v Plzni a Marquette University, Milwaukee, USA
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2015-2015

04 - Analýzy pro Plzeňský kraj v roce 2014
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2014

06PUM2014 - Analýza propagačních materiálů města Plzně
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2014

20PUM2014 - Letní škola HOMO ECONOMICUS
Řešitel na FEK:   Ing. Lenka ŠIMONOVÁ
Období řešení:   2014-2014

Digitální atlas ekonomických aktivit Plzeňského kraje
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ, CSc.
Období řešení:   2013-2013

SVK1-2013-016 - Trendy v podnikání 2013 - sekce pro studenty doktorského studia
Řešitel na FEK:   Ing. Kateřina MIČUDOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2013

Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho dopad na celospolečenské klima v ČR
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr CIMLER, CSc.
Období řešení:   2011-2012

2011-257 - LLP - Cooperation between education institutions and stakeholders
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Období řešení:   2011

Rozvoj teorie účetního systému z interdisciplinárního hlediska
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Období řešení:   2011

Podpora spolupráce Fakulty ekonomické ZČU a Hochschule Harz – exkurze a srovnávací studie v oblasti cestovního ruchu
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2009

Společný semestrální kurs vybraných českých a německých studentů
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2009

Průzkum mínění diváků o Západočeském divadle v Chebu
Řešitel na FEK:   Ing. Libor MICHALÁK
Období řešení:   2008-2009

Interuniverzitní projekt EVENE – Erasmus Virtual Economics & Management Studies Exchange
Řešitel na FEK:   Ing. Lenka KRÁLOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2006-2008

Messekoordination
Řešitel na FEK:   Mgr. Blanka BLAŽKOVÁ
Období řešení:   2008

Výzkum pro Západočeské divadlo v Chebu
Řešitel na FEK:   Ing. Libor MICHALÁK
Období řešení:   2007-2008

Plzeň - univerzitní město: Společný semestrální kurs vybraných českých a německých studentů
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Období řešení:   2008

1/2008 ZV - Společný semestrální kurz studentů ekonomie ZČU a Marquette University, Milwaukee, USA
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2008-2008

Workshop: Versicherung - Verkauf von Illusionen
Řešitel na FEK:   Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2007

OPRLZ 4.1 - Zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti podniků v Plzeňském kraji
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc.
Období řešení:   2005-2007

Messekoordination
Řešitel na FEK:   Mgr. Blanka BLAŽKOVÁ
Období řešení:   2007

4/2007 ZV - Společný semestrální kurz studentů ekonomie ZČU a Marquette University, Milwaukee, USA
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2007-2007

Organizace a účast workshopu Marketing management sportu
Řešitel na FEK:   Mgr. Šárka BORKOVCOVÁ
Období řešení:   2006

Průzkum potřeb nových zaměstnanců v budoucím období v Karlovarském kraji
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2006

Vědeckovýzkumné úkoly pro město Cheb
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2005

CEZ J18/98: 3113 0001 - Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2005

číslo roz. 24821/03-25 - Další vzdělávání ředitelů škol: strategie rozvoje školy a sebe-evaluace školy (e-learningový kurz s tutoriály)
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Období řešení:   2003

151/2003 - Vzdělávání pracovníků státní a veřejné správy v oblasti školství se zaměřením na vytváření rozvojového plánu školského zařízení
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Období řešení:   2003

0 - Analýza vývoje přímých zahraničních investic do ČR
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Milan HRDÝ, PhD
Období řešení:   2001

Projekt „Vybudování nové počítačové laboratoře pro výuku manažerských aplikací“
Řešitel na FEK:  
Období řešení:   2000-2001

22 623/01-25 - Komunikace školy s veřejností, projekt programu: Další vzdělávání pedagogických pracovníků - regionální DVPP v roce 2001
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Období řešení:   2001

R/49/2001 - Vzdělávání managementu škol v akreditovaném programu: Management a ekonomika školy v Českých Budějovicích v rámci Podpory rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit v roce 2001
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Období řešení:   2001

Informační systém okresní knihovny v Chebu na Internetu
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Období řešení:   2000

MZV RB /10/3/98 - Role pohraničí ČR a význam hospodářské a politické spolupráce se sousedními zeměmi pro integraci ČR do EU
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Období řešení:   1999-2000

Tendence vývoje českého trhu
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   1998

Výzkum trhu plastových produktů, kovo a dřevovýroby
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   1998

Připojení okresní knihovny v Chebu na Internet
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Období řešení:   1998

Výzkumný program rekondic pro manažery
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Období řešení:   1995-1997

Průzkum trhu pro potřeby realitních kanceláří
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   1996

Výzkum vývoje trhu v oblasti používání nástěnných kalendářů v České republice
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   1996

Měření ekonomické výkonnosti regionů a analýza meziregionálních hospodářských vazeb
Řešitel na FEK:  

Aplikace exaktních metod v řízení podniků
Řešitel na FEK:  

Analýza selhávajících podniků
Řešitel na FEK:  

Kýbl akademické krve
Řešitel na FEK:   Ing. Libor MICHALÁK