Výzkumná a odborná činnost

Rozvojové a vzdělávací projekty

2021-1-CZ01-KA220-HED-000031187 - Sustainable Development Goals in education and in action!
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2022-2024

MK-1808-01-2324 - Forensic Accounting, Fraud Examination and Sustainable Development
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2023-2024

PRVA-23-028 - Tvorba a inovace studijních opor pro studijní programy FEK se zaměřením na marketing-management-podnikání
Řešitel na FEK:   Ing. Eva JELÍNKOVÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2023-2023

PRVA-23-047 - Inovace stávajících a tvorba nových předmětů v oblasti kvantitativních metod a účetnictví na FEK
Řešitel na FEK:   Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2023

PRVA-23-019 - Odborné exkurze a terénní praxe studentů jako výuková metoda
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr ŠTUMPF, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2023

PRVA-23-014 - Mezifakultní projekt DESING+ 2023
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2023-2023

PRVA-23-017 - Posilování mediální gramotnosti a kritického myšlení
Řešitel na FEK:   Ing. Michal MIČÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2023-2023

CE1324 - Creative entrepreneurship in ceramic regions – developing, educating, encouraging (CerDee)
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2019-2022

DF/SU/09/16 - Vnitřní hranice Schengenu: Percepce dopadů opatření proti covid-19 na život v česko-bavorském příhraničí
Řešitel na FEK:   RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2021-2022

IDEG-2021-002 - Stability of preferences, beliefs, and behavior in strategic and non-strategic situations
Řešitel na FEK:   Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2021-2022

PRVA-22-028 - Tvorba studijních opor pro bakalářské studijní programy FEK
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. Jan POKORNÝ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2022-2022

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016927 - Mobility Západočeské univerzity v Plzni
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2021-2022

Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2022-2022

PRVA-22-035 - Tvorba a inovace studijních opor pro vybrané předměty FEK v online prostředí
Řešitel na FEK:   Ing. et Ing. Jiří PEŠÍK
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2022-2022

PRVA-22-025 - Tvorba a inovace studijních opor pro vybrané předměty navazujícího studia FEK
Řešitel na FEK:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2022-2022

PRVA-22-047 - Mezifakultní projekt DESING+ 2022
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2022-2022

VS-21-019 - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků formou tvorby vysokoškolských učebnic
Řešitel na FEK:   Ing. Michal MIČÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2021-2021

Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností z praxe
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2021-2021

Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možnosti jejich rozvoje na vysokých školách
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2021-2021

VS-21-040 - Tvorba a inovace studijních opor pro vybrané předměty FEK
Řešitel na FEK:   Ing. Eva JELÍNKOVÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2021-2021

VS-21-047 - Podpora pedagogické práce zaměřená na digitalizaci vybraných předmětů FEK ZČU
Řešitel na FEK:   RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2021-2021

CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009726 - Ze školy odpovědně na trh práce II.
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2018-2020

CRP18+ - Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint degree uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními vysokými školami
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2020-2020

VS-20-016 - Tvorba obsahu a studijních materiálů pro vybrané předměty v novém bakalářském studijním programu Marketingové řízení.
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. Milan SVOBODA, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2020

VS-20-012 - Aplikace nových metod výuky ve vazbě na tvůrčí činnost studentů do předmětů FEK
Řešitel na FEK:   Ing. Marta NOSKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2020

VS-20-011 - Tvorba studijních opor pro NMgr. studijní program "Ekonomická a regionální geografie"
Řešitel na FEK:   RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2020-2020

192 - Cíl EÚS Přeshraniční spolupráce CZ-BY: Růst kompetencí studentů - zlepšení šance uplatnitelnosti na trhu práce v česko-bavorském příhraničí
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2017-2019

CZ.02.2.69/0.0.0/16_015/0002287 - Automaticky generované parametrizované úlohy pro výuku kurzu Statistické zpracování dat
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2019-2019

VS-19-020 - Tvorba nových předmětů vedoucích k atraktivní studijní nabídce FEK
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2019-2019

VS-19-018 - Inovace výuky pomocí zapojení her
Řešitel na FEK:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2019-2019

VS-19-028 - Inovace seminářů FEK k bakalářské a diplomové práci
Řešitel na FEK:   Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2019-2019

VS-19-005 - Tvorba studijních materiálů pro ekonomickou geografii a management lázeňství a hotelnictví
Řešitel na FEK:   Mgr. Martin KEBZA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2019-2019

VS-18-042 - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků formou tvorby vysokoškolských učebnic
Řešitel na FEK:   Ing. Pavla ŘÍHOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2018-2018

VS-18-013 - Studentské exkurze a terénní praxe jako výuková metoda
Řešitel na FEK:   RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2018-2018

VS-18-040 - Zapojení studentů do vytváření obsahů odborných předmětů FEK
Řešitel na FEK:   Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2018-2018

VS-18-027 - Inovace vybraných předmětů doktorského studia v kontextu implementace doktorského studijního programu Ekonomika a management
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2018-2018

VS-17-021 - Tvorba a inovace vybraných předmětů FEK s ohledem na aktuální trendy
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2017-2017

VS-17-022 - Inovace a příprava nového doktorského studijního programu na kreditní systém studia
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2017-2017

VS-17-020 - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků formou tvorby vysokoškolských učebnic
Řešitel na FEK:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2017-2017

VS-16-051 - Rozvoj předmětů Fakulty ekonomické zapojením odborníků z praxe
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2016

VS-16-020 - Inovace a profilace vybraných předmětů FEK
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2016-2016

VS-16-031 - Inovace přístrojového vybavení pro terénní práci studentů geografie
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jan KOPP, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2016-2016

CRP 13+ - CRP 13+ Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního růstu post-doktorandů
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2016-2016

6PUM2016 - Startitup se ZČU
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2016-2016

VS-15-027 - Inovace vybraných předmětů FEK s ohledem na internacionalizaci studia
Řešitel na FEK:   Ing. Lenka ŠIMONOVÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2015-2015

VS-15-015 - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků FEK
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2015-2015

VS-15-029 - Podpora praktického zaměření výuky vybraných předmětů Fakulty ekonomické
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2015

Cíl3/DF/SU/12/18 - Euroregion Šumava - historie a současnost
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2013-2014

CZ.1.07/2.4.00/17.0132 - NetRegio - Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2011-2014

CZ.1.07/2.4.00/17.0054 - UNIPRANET - Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2011-2014

CZ.1.07/2.2.00/28.0059 - Komplexní inovace bakalářského studijního programu Ekonomika a management (INEM)
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2012-2014

CZ.1.07/2.2.00/28.0290 - InRegion - Inovace výuky studijních oborů geografie a regionálního rozvoje s ohledem na potřeby trhu práce
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2012-2014

POST-DOC-14 - POST-DOC-14 - Podnikání, intelektuální kapitál a další vybrané prvky podnikání a jeho možností rozvoje
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2014-2014

VS-14-034 - Podpora pedagogické práce za účelem zvyšování kvalifikace
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2014

VS-14-037 - Inovace vybraných předmětů FEK s ohledem na aktuální požadavky
Řešitel na FEK:   Ing. Lenka ŠIMONOVÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2014-2014

CZ.1.07/2.2.00/15.0379 - SYPROM - Inovace navazujícího studijního programu s důrazem na procesní a projektové řízení
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2010-2013

CZ.1.07/2.2.00/15.0111 - Fénix 2.0 - Kvantitativní a ekonomickjá gramotnost jako cesta ke konkurenceschopnosti ve znalostní společnosti
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2010-2013

POSTDOC-13 - Podnikání a možnosti využívání nástrojů podpory podnikání v současné ekonomice
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2013-2013

POSTDOC-13 - Predikce úpadku, specifika ve vývoji podniků
Řešitel na FEK:   Ing. Kateřina MIČUDOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2013-2013

100011693 - Česko-saská vysokoškolská iniciativa
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2009-2012

CZ 1.7/1.3.00/2.0011 - Využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání (EnviroGIS)
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2010-2012

FRVŠ A-1862/2012 - Modernizace softwarového vybavení počítačové učebny pro prezenční a kombinované formy studia
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2012

1573 - Vybavení počítačových učeben pro výuku projektového managementu
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2012-2012

F1325/2012/F5b - Tvorba nového předmětu Finanční audit
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2012

78/2012 - Inovace studijního předmětu zaměřeného na výuku světových účetních systémů
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2012-2012

CSM21_2012 - Společný semestrální kurz studentů ekonomie ZČU a Marquette University, Milwaukee, USA
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2012-2012

CSM12 - Společný bakalářský studijní program typu “double degree”
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2012-2012

62 - Historie česko - bavorského pohraničí v letech 1945 - 2008
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2009-2011

5011141652-LLP-1-2008CZ - Jean Monnet Module Terminology of the EU in English
Řešitel na FEK:   Ing. Pavla NETUŠILOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2008-2011

088 - Společný semestrální kurz českých a německých studentů
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2009-2011

FRVŠ A-1745/2011 - Inovace a rozšíření výuky využitím moderních audiovizuálních technologií na Fakultě ekonomické v Chebu
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2011

FRVŠ F5-1150/2011 - Vytvoření výukových objektů ve výuce finanční matematiky
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2011

F1744/2011/F5b - Tvorba nového předmětu Accounting Information System v anglickém jazyce
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2011-2011

CSM40_2011 - Společný semestrální kurz studentů ekonomie ZČU a Marquette University, Milwaukee, USA
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2011-2011

POSTDOC-11 E-learning jako nástroj rozvoje a vzdělávání pracovníků v podnicích (řešitel)
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2011-2011

71 - Propojení sítě ochrany spotřebitelů Bavorsko/Česko ConNet
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2008-2010

LLP-LDV/TOI/08/IT/481 - InnoSkills - Innovation Skills for SMEs
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2008-2010

2008-1-PL1-LEO05-02076, P1 - FASTER - Training for Fast Growing Enterpreneurs
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2008-2010

FRVŠ A - 2010984/2010 - Učebna pro multimediální přenosy a výuku
Řešitel na FEK:   Ing. Josef ČERVENÝ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2010

F2881/2010/F5b - Tvorba nového předmětu Performance Measurement and Management
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2010-2010

C44 - Vzdělávání pracovníků v MÚSS města Plzně - podpora CŽV vysokými školami města Plzně LF UK a ZČU
Řešitel na FEK:   PhDr. Věra DVOŘÁKOVÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2009-2010

POSTDOC 10 - Image podnikání jako faktor růstu ekonomiky
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2010

CZ.1.14 ROP NUTS II. Jihozáopad - Mediální podpora Techmania science center
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2009

FRVŠ č.1209/2009/F5 - Inovace předmětů zaměření CRHL za využití hotelového informačního systému a případových studií
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2009

1333/2009/F5a - E-shop pro Marketing na internetu
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2009-2009

MEB 080896 - Porovnání transformačních změn v příměstském a venkovském prostoru Plzeňského a Nitranského kraje
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2008-2009

Podpora rozvoje internacionalizace
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2006-2009

CZ.04.3.07/4.2.01.1/0042 - JPD CH3, Business Coaching Innovations
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2005-2008

CZ-04.1.03/3.2.15.2/0276 - Tvorba a ověření e-learningových opor pro další vzdělávání učitelů, partner za ZČU v projektu EDO UP Olomouc
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2006-2008

ESF CZ.04.1.03/3.2.15.2/0347 - Inovace bakalářského studijního programu
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2006-2008

368/2008/F5d - FRVŠ Modernizace výuky předmětu marketingové aplikace prostřednictvím WebQuestů
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2008-2008

937/2008 - Inovace studijního předmětu Deutsch im Tourismus
Řešitel na FEK:   Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2008

D 0838 ERE - Euroregionales Netzwerk staatlich und staatlich anerkannter Bildungseinrichtungen
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2007

CZ/06/A/EX/134190 - Leonardo - projekty mobility, Inovace vzdělávání a poradenství ve firmách s využitím ICT
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2006-2007

2004CZ050PC001, Projekt č. CZ.04.4.09/4.1.00.1/0067 - EQUAL - SUPPORT, program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2005-2007

FRVŠ A - 991/2007 - Vybudování multimediální učebny pro výuku cizích jazyků
Řešitel na FEK:   Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2007

1006/2007 - Tvorba multimediálních elektronických podpor
Řešitel na FEK:   Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2007

182/2007/F5 - Multimediální studijní moduly se zaměřením na komunikaci, prezentování a jednání s lidmi
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2007

FRVŠ 950/2007 - Odborné přednášky hostujícího zahraničního profesora na téma \"Marketingová a institucionální podpora přeshraniční spolupráce\"
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2007

934/2007 - Inovace studijního předmětu Mezinárodní marketing
Řešitel na FEK:   Ing. Lenka KRÁLOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2007

Podpora rozvoje internacionalizace
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2007

Revitalizace a rozvoj těžbou postižených regionů v Evropě (Rehabilitation and Development in European Mining Regions)
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2004-2006

05-CZE01-S2A01-00006-1 - Brusel /Belgie/, téma: Jazykové vzdělávání, ARION
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2006

FRVŠ A-3032/2006 - Vybudování mobilní počítačové učebny v budově fakulty s bezdrátovým přístupem
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2006

2151/2006 - Inovace studijního předmětu Organizace a řízení obchodu začleněním problematiky mimořádných událostí do výuky
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr CIMLER, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2006

2159/2006 - Inovace studijního předmětu Management podniků a destinací cestovního ruchu spoluprácí s informačním centrem
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2006

FRVŠ F5-2114/2006 - Inovace studijního předmětu Marketingové řízení firmy využitím databáze Amadeus ve výuce
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2006

Podpora rozvoje internacionalizace
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2006

991/2007 - Multimediální studijní materiály pro výuku a samostudium ekonomické angličtiny, němčiny a francouzštiny
Řešitel na FEK:   Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

1645 F5 a - Geografický informační systém mikroregionu jako základ pro terénní praxi studentů
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

Implementace strukturovaných studijních programů a podpora jejich modulární výstavby, Kvalita studijních programů - spolupráce se středními školami
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

Implementace strukturovaných studijních programů a podpora jejich modulární výstavby, Kombinované studium
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

Zvyšování úrovně akademických pracovníků, Příprava akademických pracovníků (workshopy a e-learning)
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

Podpora aktivní účasti seniorů v životě
Řešitel na FEK:   Ing. Libor MICHALÁK
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2003-2005

ARION 2003/2004 No: 03015,13 - ARION: Innovation of Further Education for Headmasters
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2004

No: 88102-CP-1-2000-1-AT-Comenius-3,1 - Virtuální kurz dalšího vzdělávání ředitelů škol
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2001-2004

FRVŠ A-1306/2004 - Softwarové a hardwarové doplnění počítačové učebny
Řešitel na FEK:   RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2004

MŠMT ev.č. 2004/660 - Realizace nových navazujících magisterských studijních programů na FEK
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2004

Vytvoření jednotného systému e-learningu na ZČU
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2004

Label /projekt jazykového vzdělávání v rámci jazykové ceny/, SOCRATES
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2003

Comenius 2. 2 C / další vzdělávání učitelů /, SOCRATES
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2003

CZ 9914/0201/0094 - Odborná setkání a výměna česko - německých zkušeností
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2002-2003

Socrates-COMENIUS No. 88102-CP-1-2000-1-AT-COMENIUS-C31: - Virtual Further Education Course For Headmasters
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2000-2003

Socrates-COMENIUS No. 88102-CP-1-2000-1-AT-COMENIUS-C31: - Virtual Further Education Course For Headmasters
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2002-2003

MŠMT ev.č. 2003/151 - Vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblasti školství se zaměřením na vytváření rozvojového plánu školského zařízení
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2003

01CZE01SZA-00026-1/2002 - Connaissance du systéme éducatif français et certaines de ses spécifités, ARION
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2002

No: 01016,15 - Studijní pobyt odborníků z EU na školský management v květnu 2002 v Chebu
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2002

FRVŠ A-975/2002 - Modernizace výuky s podporou ICT - rozšíření a modernizace pracoviště
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2002

975/2002 - Modernizace výuky s podporou ICT
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2002

Multimediálni učebna
Řešitel na FEK:   Mgr. Václav TREJBAL, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2002

MŠMT ev.č. 2002/88 - Příprava nového bakalářského studijního programu 6209R: Systémové inženýrství a informatika na FEK ZČU
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2002

MŠMT ev.č. 2002/39 - Příprava nových bakalářských studijních oborů na FEK ZČU v rámci stávajícího studijního programu 6208R: Ekonomika a management
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2002

MŠMT ev.č. 2001/90 - Příprava nových bakalářských studijních oborů na FEK ZČU
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2001

Phare CZ 9701/0603 - Vzdělávací program pro podnikatele v euroregionu Egrensis
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří BECK, CSc.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2000

519/2000 - Inovace tvorby učebních textů a jejich šíření v počítačové síti
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2000

EUROECONOM III, LEONARDO
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   1999

SOCRATES,poznávací a vzdělávací stáž pro studenty, LINGUA
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   1999

286/1999 - Podpora výuky marketingu a managementu při vzdělávání managementu škol
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   1999

Podpora výuky marketingu a managementu při vzdělávání managementu škol
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   1999

Phare CBC CZ 9604.07.01.04.03.01 - Rozšíření odborné spolupráce mezi Fakultou ekonomickou ZČU v Chebu a Univerzitou Bayreuth
Řešitel na FEK:   prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   1998

EUROECONOM CZ, EGC, CCI, LEONARDO
Řešitel na FEK:  
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   1998

CZ 9604.07.01.04.03.01 - Rozšíření odborné spolupráce mezi Fakultou ekonomickou ZČU v Chebu a Univerzitou Bayreuth
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   1998

CZ 9604.07.01.04.03.03 - Tréninkové programy pro školský management a nové přístupy ve vzdělávání dětí i dospělých
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   1998

CME-2121-96 - Rozvoj profesního poradenství na Českých univerzitách
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   1996-1998

910/1998 - Management, účetnictví a inovace distančního vzdělávání
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   1998

CME-01004-95 - Rozvoj profesního poradenství na Českých univerzitách
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   1995-1996