Fotografie

RNDr. Jan KOPP, Ph.D.

tajemník katedry geografie
vyučující katedry geografie
člen Akademického senátu FEK
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje

e-mail kopp@kge.zcu.cz
telefon  377633065
kancelář  UK 525

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty