Fotografie

RNDr. Jan KOPP, Ph.D.

tajemník katedry geografie
vyučující katedry geografie
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
člen Akademického senátu FEK
náhradník disciplinární komise FEK

e-mail kopp@kge.zcu.cz
telefon  377633065
konzultační/úřední hodiny  Út 10:15 - 11:15, UK 525, ve zkouškovém obodobí jen termín po domluvě
kancelář  UK 525

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty