doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.

Fotografie
děkanka Fakulty ekonomické
zástupkyně vedoucího katedry financí a účetnictví
předsedkyně vědecké rady
zástupkyně vedoucího centra podnikání a udržitelnosti
vyučující katedry financí a účetnictví
garant certifikátového programu Daňový specialista
spolupracovnice střediska projektových aktivit
spolupracovnice centra podnikání a udržitelnosti
členka oborové rady
 
e-mail mhorova@kfu.zcu.cz
telefon  377633000
konzultační/úřední hodiny  Čt 13:00 - 14:30
kancelář  UL 403

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty