Fotografie

doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.

děkanka Fakulty ekonomické
zástupkyně vedoucího katedry financí a účetnictví
předsedkyně vědecké rady FEK
zástupkyně vedoucího centra podnikání a udržitelnosti
vyučující katedry financí a účetnictví
garant certifikátového programu Daňový specialista
spolupracovnice střediska projektových aktivit
spolupracovnice centra podnikání a udržitelnosti
členka oborové rady FEK

e-mail mhorova@kfu.zcu.cz
telefon  377633000
konzultační/úřední hodiny  Po 10:00 - 12:00, konzultace na telefonu 377633000.
Čt 10:00 - 12:00, konzultace na telefonu 377633000. Mimo tyto uvedené časy je možné konzultovat prostřednictvím e-mailu.
kancelář  UL 403

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty