Fotografie

doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.

vedoucí střediska pro výzkum regionálního rozvoje
zástupce vedoucího katedry geografie
vyučující katedry geografie
člen oborové rady FEK
člen vědecké rady FEK

e-mail jezekji@kge.zcu.cz
telefon  37763mobil 602 510 598
konzultační/úřední hodiny  Čt 10:00 - 11:00, UK 523, nutno se předem ohlásit
kancelář  UK 523

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Specializace

teorie, výzkum a politika místního a regionálního rozvoje; plánování měst a regionů; městský a regionální marketing

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty