Fotografie

Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

vedoucí projektové kanceláře
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
spolupracovnice centra cestovního ruchu
členka střediska projektových aktivit

e-mail jircingo@kpm.zcu.cz
telefon  377633610
konzultační/úřední hodiny  Út 13:00 - 14:00, UK418, Po předchozí domluvě emailem.
kancelář  UK418

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty