Fotografie

Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.

vedoucí katedry marketingu, obchodu a služeb
zástupce vedoucího centra cestovního ruchu
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
spolupracovník střediska projektových aktivit
člen Akademického senátu FEK
spolupracovník centra cestovního ruchu

e-mail jtluchor@kmo.zcu.cz
telefon  377633366 (Cheb), 3316 (Plzeň)
konzultační/úřední hodiny  UK 526, CD 205, po domluvě e-mailem či telefonicky (602 549 615)
Út 11:00 - 12:00, CD205, kromě 24.9.
Út 14:00 - 15:00, CD205, sudé týdny, počínaje 8.10.
St 11:00 - 12:00, UK526 (Plzeň), počínaje 25.9.
Čt 9:00 - 10:00, UK526 (Plzeň), počínaje 26.9.
kancelář  CD205, UK526

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty